In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Kinderfysiotherapie

IMG_4128De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot achttien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak.

De kinderfysiotherapeut streeft ernaar kinderen weer zodanig te laten bewegen dat ze goed mee kunnen doen bij het buitenspelen, op school en tijdens het sporten. Dat gebeurt stap voor stap, op het niveau dat zij aankunnen. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling meestal plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis.

Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contacten met de ouders, die – zeker als het om zeer jonge kinderen gaat – een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. Omdat veel klachten ook andere oorzaken of uitingsvormen kunnen hebben, zijn er vaak nauwe contacten met de huisarts, de kinderarts en alle andere betrokkenen rondom de zorg voor het kind.

kinderfysioKinderfysiotherapie is direct toegankelijk.

Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering.

In mei 2011 is de kinderfysiotherapie uitgebreid met de nieuwe efficiente behandelmethode: Neuromotor Task Training (NTT). Deze methode is ontwikkeld voor de behandeling van DCD (Developmental Coordination Disorder). De methode is effectief voor de behandeling van motorische stoornissen in schoolse activiteiten en/of activiteiten in het dagelijks leven. Zowel deze nieuwe methode als de nieuwe behandelmethode COOP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) worden hier in de praktijk toegepast.

In dit digitale tijdperk komt bewegingsarmoede bij kinderen steeds meer voor. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de lichaamshouding van kinderen. We zien weer meer scolioses. In de praktijk is hiervoor veel aandacht. Daar we in het bezit zijn van een flex-chair kunnen we hiermee ook efficiƫnt en modern oefenen. Deze methode spreekt de wat oudere kinderen erg aan. Meer lezen? Klik hier.

Folder kinderfysio

 

Copyright 2020 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten