In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Fysiotherapie voor de geriatrische cliënt

1383489131Wat is fysiotherapie in de geriatrie?

Het is fysiotherapie die wordt uitgeoefend door fysiotherapeuten, die zich gespecialiseerd hebben in het adviseren, behandelen en begeleiden van ”ouderen”.

Deze vorm van fysiotherapie richt zich op:

Het dagelijks leven en bewegen van de cliënt en streeft ernaar een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het behouden  en/of  het vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor deelname in de samenleving.

Fysiotherapie voor de geriatrische cliënt is specifiek gericht op:

(A) De gezonde ouderen.

Nadruk ligt op het benutten van functionele  mogelijkheden en behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

(B) De kwetsbare ouderen.

De kwetsbare ouderen zijn de ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of geraakt zijn  wat betreft  zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.  Het gevolg is een neerwaartse spiraal van toenemend verlies in functioneren (een vergaande verstoring van de balans tussen draagkracht en draaglast). Hij/zij is niet meer in staat voor zichzelf te zorgen zonder deskundige hulp.

Er zijn veel mogelijkheden om vitaal ouder te worden.

1288622038De fysiotherapeut kan u hierbij goed van dienst zijn. Deze kan als bewegingsdeskundige  inspelen op de gevolgen van het ouder worden:

  • Advies en begeleiding  bij het gebruik van relevante hulpmiddelen die de kwaliteit van leven kunnen vergroten.
  • Advies en instructie m.b.t. tiltechnieken en transfers aan de familieleden/verzorgenden.
  • Advies met betrekking tot het inschakelen van eventuele andere disciplines waardoor multidisciplinaire zorg mogelijk is. 
  • Advies en instructie met betrekking tot het valrisico en het beperken van valincidenten. (valpreventie)
  • Advies over fitness voor ouderen.

Behandeling en begeleiding.

Een benadering die gericht is op het zolang mogelijk behouden, herwinnen en/of omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Behandeling kan aan huis, in de praktijk of in het woonzorgcomplex.

Copyright 2024 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten