In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Valpreventie

IMG_4101Vallen komt regelmatig voor en kan ernstige gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt dat wanneer iemand gevallen is, hij of zij een groter risico heeft om opnieuw te vallen. Valpreventie richt zich op het vroeg herkennen van verhoogde risico’s zodat tijdig specifieke maatregelen genomen kunnen worden om de kans op een val zo klein mogelijk te maken.

Verhoogde valrisico’s kunnen zijn:

  • verminderde beweeglijkheid
  • verminderde conditie
  • evenwichtsproblemen
  • angst om te vallen
  • slecht zien
  • slecht horen
  • omgeving (bijv. losliggende tegel, tapijt, drempels)
  • medicijnen

Fysiotherapie kan met behulp van oefeningen uw conditie, lenigheid, spierkracht, evenwicht en uw reactievermogen verbeteren. Ook valangst kan verminderd worden om zo de kans op (opnieuw) vallen te verkleinen.

Copyright 2024 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten