In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Haptonomie

Haptonomie, wat is dat?

Haptonomie is een benaderingswijze waarbij het gevoel en het gevoelsleven van de mens wordt aangesproken door aanraking.
Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van de tastzin, houdingen, bewegingen en gebaren vanuit persoonlijke beleving.
Haptonomie biedt de mogelijkheid de gevoels- beleving achter klachten te ontdekken. Wat vertelt het lichaam ons? Hoe ervaren we de omgeving, de relatie met anderen. Hoe staan wij in contact met de omgeving. Wij hebben allemaal het vermogen te ervaren wat goed voor ons is. In onze maatschappij wordt dit persoonlijk beleven vaak weggestopt.
Haptonomie laat ons dit voelend vermogen herontdekken.

Hapto:     aanraken om te helen
Normos:  regel of norm
Hapsis :   tast of gevoel

haptonomieBETEKENIS VAN AANRAKEN
Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact. We delen op deze manier gevoelens met anderen (b.v. troosten van kinderen) We kunnen iemand door aanraking laten voelen dat we hem mogen. Aanraken en aangeraakt worden zijn erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling. Haptonomie erkent de positieve invloed die het aanraken heeft op ons gevoelsleven (affectieve bevestiging)

HAPTONOMISCHE BEGELEIDING
In een haptonomisch contact leren we “luisteren” naar ons eigen lichaam. Bewust of onbewust ervaren we lichamelijk gebeurtenissen met ons doen. Door weer waar te nemen wat we voelen, worden we ons opnieuw bewust van ons lichaam, lichamelijkheid en diens signalen. We worden ons weer bewust wat de omgeving met ons doet. De aanraking activeert het lichaamsbesef en daarmee het zelfbesef. Lichamelijke blokkades worden voelbaar, de genegeerde signalen mogen ervaren worden.
De persoonlijke beleving staat centraal.

We maken vaak keuzes op grond van wat we menen dat onze omgeving van ons verwacht. We geven onszelf geen ruimte om onze persoonlijke beleving te ervaren. We passen ons aan.
Deze aanpassing en de patronen die daar uit voortkomen kunnen een belangrijke oorzaak zijn, voor het ontstaan van stoornissen en klachten. We vergeten bijvoorbeeld van ons lichaam te genieten tijdens bewegen, omdat we met conditieverbetering bezig zijn. Het effect staat boven de beleving. We slaan geen acht op signalen van ons lichaam, omdat we er geen tijd voor nemen. We luisteren niet naar onze gevoelsmatige behoeftes, omdat we denken dat het onverstandig is. Deze gerichtheid op snelheid, effectiviteit en verstandelijkheid overspoelt de gevoelsmatige waarde van ons leven. Het kan leiden tot gevoelens van onvrede en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische problemen.

De begeleiding brengt U in een bewustwordingsproces. U leert door lichaams- en persoonsbewustwording;

· Te luisteren naar eigen grenzen en deze te bewaken.
· Te luisteren naar eigen behoeftes en daar gehoor aan te geven.
· Duidelijk te durven zijn in contact naar de ander.
· Anders om te gaan met problemen. Deze onder ogen durven zien. Aan te gaan, te verwerken en op te lossen.

De affectieve bevestiging zorgt ervoor dat je mag voelen dat het goed is zoals je bent.
Persoonlijke talenten worden aangesproken, tekortkomingen geaccepteerd.

VOOR WIE EN VOOR WELKE KLACHTEN:

· Gespannenheid
· Spierpijnen
· Diverse lichamelijke klachten zonder
· duidelijke organische oorzaak.
· psychosomatische klachten
· hoofdpijn
· Moeheid
· Hyperventilatie
· Overspannenheid
· Burn-out

· Het leren omgaan met een terugkomend probleem wat lichamelijke klachten veroorzaakt.
· Verbetering lichaamsbewustwording.
· Herkennen en erkennen van grenzen en hiermee op een andere manier omgaan.

Copyright 2024 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten