In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Tarieven

PARTICULIERE TARIEVEN 2018: Het betreft hier de tarieven, die we in rekening brengen voor fysiotherapeutische zorg, die niet voor rechtstreekse vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking komt.
verrichting: tarief:
Zitting Fysiotherapie. € 30,00
Zitting Manuele Therapie -Kinderfysiotherapie- Bekkenfysiotherapie- Oedeemtherapie – Psychosomatische Therapie. € 42,50
Lange Zitting (meervoudige zorgvraag). € 42,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek / Consult op verzoek arts. € 54,00
Screening. € 14,50
Intake en Onderzoek na Screening. € 42,50
Intake en Onderzoek na Verwijzing. € 42,50
Toeslag voor bezoek aan huis / inrichting. € 14,00
Instructie, overleg van kinderfysiotherapeut met ouders. € 28,50
(Kinder)Fysiotherapeutisch rapport. € 28,50
Niet nagekomen afspraak zonder berichtgeving. € 22,50

 

Deze praktijk heeft met alle ziekenfondsverzekeringen contractafspraken.
U kunt dit bij ons navragen. 

Copyright 2018 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten