In onze praktijk vindt u alle specialisaties
binnen de fysiotherapie onder een dak!

Tarieven

PARTICULIERE TARIEVEN 2020: Het betreft hier de tarieven, die we in rekening brengen voor fysiotherapeutische zorg, die niet voor rechtstreekse vergoeding bij de zorgverzekeraar in aanmerking komt.
verrichting: tarief:
Zitting Fysiotherapie. € 32,00
Zitting Manuele Therapie – Oedeemtherapie – Geriatriefysiotherapie. € 43,00
Zitting Psychosomatische Therapie. € 45,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek / Consult op verzoek arts. € 55,00
Screening. € 15,00
Intake en Onderzoek na Screening. € 45,00
Intake en Onderzoek na Verwijzing. € 45,00
Toeslag voor bezoek aan huis / inrichting. € 14,00
Instructie, overleg van kinderfysiotherapeut met ouders. € 30,00
Eenvoudige korte rapporten. € 30,00
Niet nagekomen afspraak zonder berichtgeving. € 28,50

 

Deze praktijk heeft met alle ziekenfondsverzekeringen contractafspraken.
U kunt dit bij ons navragen. 

Copyright 2021 Fysiotherapie Weerijs | Alle rechten en typefouten voorbehouden | WordPress website: Altyd internetdiensten